• 2023

  ONZE PROGRAMMA'S

  broken image

  RDC

  HelpAge RDC en GERA RDC werken samen omontheemde personen in de IDP-kampen van Goma uit de gebieden Masisi en Rutshuru bij te staan, met een focus op hun kwetsbaarheid, met name op het gebied van hygiënische toiletten. Het doel van het project is het verbeteren van hygiëne- en sanitaire voorzieningen onder ontheemde bevolkingsgroepen, met als doel het verminderen van ziekterisico's. Onmiddellijke toegang tot semi-noodtoiletten wordt verzekerd door de bouw van blokken en faciliteiten, waarbij lokaal arbeidskrachten en actieve deelname van de begunstigden worden betrokken. De initiatief omvat de bouw van 5 blokken met elk 8 deuren op de locatie Lushagara. Vijftig Shelter Solidarity Committees informeren over de bouw van toiletten, sanitaire voorzieningen en gemeenschapsmobilisatie. Het project richt zich ook op bewustmaking over Seksuele Uitbuiting en Misbruik (PSEA), milieubehoud via herbebossing, en mitigatie van klimaatverandering. Mechanismen voor klachtenbeheer worden geïmplementeerd om de naleving van humanitaire principes te versterken.

 • broken image

  VS

  Het Global Emergency Response Action (GERA) Adult DigitalTechnology Education (ADTE) Programma is een transformerend initiatief dat is ontworpen om de digitale geletterdheidskloof onder volwassenen te overbruggen. Gericht op het versterken van individuen met essentiële vaardigheden, waaronder internetnavigatie, smartphonebekwaamheid en beheersing van online
  communicatiemiddelen, bereidt het programma de deelnemers niet alleen voor op de moderne arbeidsmarkt, maar bevordert het ook een gevoel van gemeenschap en connectiviteit. Met de genereuze steun van PhilaWorks en het Bureau voor Kinderen en Gezinnen van de Stad Philadelphia gaat ADTE verder dan onderwijs door een platform te bieden voor persoonlijke groei en maatschappelijke impact. Door het potentieel van individuen te ontsluiten in een steeds digitalere wereld, streeft GERA ernaar een domino-effect te creëren dat positieve invloed uitoefent op gemeenschappen en bijdraagt aan een meer digitaal bekwame
  samenleving.

 • broken image

  MALI

  • In het kader van haar humanitaire activiteiten zal de Action Malienne d'Intervention d'Urgence Social, GERA-Amiu-Hinè-so, op vrijdag 17 maart 2023 sanitaire kits overhandigen aan de schoolgroep Torokoro A, C.. Dit humanitaire gebaar heeft tot doel de leeromgeving voor de kinderen aangenamer te maken. De donatie zelf bestaat onder andere uit kruiwagens, schoppen, vuilnisbakken, harken, bezems, vloeibare zeep, handschoenen, maskers en dabas. GERA-Amiu-Hinè-so werkt op verschillende gebieden, waaronder onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen. Zij wil arme mensen helpen en tegelijkertijd het milieu schoon en gezond maken.
  • In de gemeente Bamako steunt GERA-Amiu-Hinèso de scholen van Fadjiguila, Dianguinébougou en Zéguénèkorobougou. GERA en de Action Malienne d'Intervention d'Urgence willen helpen de scholen schoon en gezond te houden.
 • 2022

  broken image

  USA

  • GERA biedt hulp aan verschillende achtergestelde samenlevingen. Als gevolg van inflatie en economische problemen hebben immigrantengezinnen en andere bevolkingsgroepen met een laag inkomen moeite om voedsel, benzine, kleding en schoolbenodigdheden voor hun kinderen te kopen. GERA helpt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen met zelfvertrouwen, geestelijke gezondheid en dringende behoeften. GERA heeft 25 AFAHO-vluchtelingenkinderen voorzien van bundels met schoolbenodigdheden. Wij streven ernaar verarmde kinderen te helpen.
  • GERA hielp bij het huisvesten van bewoners. In Outley House, 1901 Woodland Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19142, serveerde GERA een lunch aan zeventig dakloze mannen. Outley House helpt behoeftige mannen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar. Het programma helpt behoeftige individuen bij het bereiken van stabiliteit, onafhankelijkheid en werkgelegenheid.
  broken image

  ETHIOPIA

  • IOM registreert sinds 2017 Ethiopiërs die terugkeren uit Saoedi-Arabië op de luchthaven van Bole. IOM meldde 79.498 Ethiopiërs die in 2021 terugkeerden. In juni 2021 keerden Ethiopiërs terug. In 2022 wilde Saoedi-Arabië meer dan 100.000 Ethiopische migranten terugsturen. De regering en partners zullen humanitaire hulp en bescherming bieden aan 100.000 teruggekeerden, maar het zal een uitdaging zijn.Saudi-Arabische teruggekeerden worden in Ethiopië opgevangen.
  • GERA-Ethiopië biedt medische noodhulp aan teruggekeerden met zware depressies, PTSS, acute stress, gegeneraliseerde angst, overlevenden van mishandeling en dissociatieve en psychotische aandoeningen. GERA is een pionier op het gebied van humanitaire hulp. GERA biedt sanitaire voorzieningen, gezondheidsbevordering en geestelijke gezondheidszorg.
  broken image

  OEGANDA

  • Tijdens het conflict gaf Oeganda voorrang aan GERA Internationale logistiek en ontwikkeling. Het initiatief in kwestie was COVID-19 RECOVERY RESPONSE ACTION. De seksuele en reproductieve gezondheidsinterventie van de New Hope Secondary School in 2021 verbeterde de menstruatiehygiëne van COVID-19 zwangere studenten.
  • GERA Uganda financiert in 2021 via de CRRA de educatie van adolescente moeders op de New Hope School. De CRRA zal haar noodherstelinitiatieven in 2022 uitbreiden.
  • WE International en GERA rehabiliteren meisjes en vrouwen die seksueel zijn misbruikt of verhandeld. WE International exploiteert spoorlijnen Oegandese vrouwen met COVID-19. GERA Uganda leverde instructiemateriaal.
  broken image

  MALI

  • GERA-AMIU Hineso en schooldirecteuren gaven drie dagen lang les op drie Banconi Cape basisscholen over onderwijs en sanitaire voorzieningen. Schoolhygiëne campagne #1 Schoolhygiëne bevordert het eigenaarschap van leerlingen over hun school en leven. Kinderen en opvoeders leren over hygiëne en netheid. GERA-AMIU Hineso ondersteunt schone scholen.
  • GERA-AMIU Hinèso schenkt 20 meter bomen bij het nieuwe stadhuis van Garantigibougou om het bewustzijn over de opwarming van de aarde te vergroten en het milieu te beschermen. Op 31 augustus 2022 werd het centrum van de burgerlijke stand van Garantiguibougou geopend.
  • Audiovisuele bewustmakingscampagne. GERA International en AMIU Hineso op ORTM's Grin de Minuit en Channel 2's Bamako matin Tijdens de uitzendingen werd de nadruk gelegd op "insalubriteit, vooral op scholen".
  • GERA-AMIU Hineso gebruikte ORTM op 2 augustus 2022 en CHAINE 2 op 28 september 2022 om andere clusters aan te spreken en de structuur in het hele land bekend te maken.
  • Het noordoosten van Téssalite in Mali kreeg medische consultatie en een evaluatie van de ondervoeding. Screening, doorverwijzing naar erkende centra en follow-up hebben het fenomeen in Tessalite verminderd. Op 28 oktober 2022 hielden Gera-AMIU Hineso en Sahara Health deze campagne in het ziekenhuis van Tessalite.
  broken image

  LIBERIA

  Ter ondersteuning van kwetsbare moeders heeft de Global Emergency Response Action (GERA) missie in Liberia diverse kledingstukken verstrekt aan de pediatrie- en kraamafdeling van het James N. Davis Jr. Hospital in de Nezoe-gemeenschap van Monrovia.

 • 2021

   

  broken image

  GERA MALI EN PARTNER AMIU

  • Van 9 tot 23 oktober 2021 verzorgen het ziekenhuis van Gao en de vzw Horizon Vert gratis operaties aan de gespleten lip en het gehemelte in het noorden van Mali.
  • Oktober 2021: Gynaecologische raadplegingen voor ontheemde vrouwen (15-61 jaar) in Garantigibuou, in samenwerking met het centrum voor secundaire burgerlijke stand van BAMAKO.
  • Eerste Mali forum van humanitaire actoren, november 2021, Bamako.
  • In samenwerking met de NGO Horizon-Vert-SENOU hebben de verdienstelijke leerlingen van de IDRISSA Traore School in Senou, Bamako, in november 2021 mondelinge en tandheelkundige consulten, schoolkits, borstels en tandpasta ontvangen.
  • December 2021: uitdeling van kleding aan behoeftige kinderen in GARANTIGUIBOUGOU door de NGO HORIZON-VERT-BAMAKO.
  broken image

  OEGANDA

  • GERA Uganda was succesvol in het aanpakken van de volgende COVID-19-gerelateerde maatschappelijke kwesties: het verdedigen van de reproductieve gezondheidsrechten van jonge moeders die getroffen zijn door COVID-19 en het bevorderen van menstruele hygiëne.
  • Als gevolg van de quarantaine van de COVID-19-pandemie door de overheid richtte GERA Uganda zich op plattelandsgemeenschappen in Jinja met hoge geboortecijfers onder adolescenten en schooluitval onder meisjes.
  • GERA UGANDA pakte problemen op het gebied van seksuele gezondheid aan door middel van gezondheidsprogramma's. Het team bereikte tienermoeders in landelijke gebieden van Jinja City. In deze gemeenschappen werkte ESLA Uganda, dat adolescente moeders heropvoedt, met ons samen. In 2021 zullen 150 huishoudens met tienermoeders worden bereikt.
  broken image

  ANDERE LANDEN

  Democratische Republiek Congo

  Mobilisatie van de gemeenschap voor HIV/AIDS-preventie in mijnbouwgebieden in Kasai; microfinancieringssteun voor overlevenden van HIV/AIDS in Oost-Kasaï; voedingsinitiatief in de gezondheidszone van Tshilenge.

   

  Burundi

  GERA Burundi lanceerde een pandemische responsstrategie in 2021. Bevordering van de naleving van de barrières. Medisch personeel leert omgaan met COVID-19 en gebruikt saturometers om kritieke indicatoren te meten.

 • 2020

  broken image

  STOP COVID-19 IN AFRIKA / KAYA, BURKINA FASO

  Sinds april 2020 in Kaya (Centre North Region van Burkina Faso) werkt de vereniging AIGSD samen met GERA om kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen tegen COVID-19. IDP mensen en gemeenschappen hebben zich beziggehouden (sensibilisering en opleiding) met COVID-19 hindernissen en preventie. Persoonlijke handwasmiddelen werden geschonken aan de meest behoeftigen.

  broken image

  STOP COVID-19 IN AFRIKA / YOPOUGON & PORT BOUET 2, COTE D'IVOIRE

  In juni 2020 in Port-Bouet 2 Yopougon, Abidjan la cote d'Ivoire, GERA-CI doneerde aan medische instellingen voor COVID-19 zorg. Onze medische teams volgden patiënten op met chronische ziekten die kwetsbaarder zijn voor COVID-19. We leerden gezondheidswerkers in de gemeenschap om huizen voor te lichten over COVID-19 gevallen, symptomen en preventie.

  broken image

  STOP COVID-19 IN AFRIKA/KINSHASA, DRC

  In 2020, GERA DRC worked with the Ministry of Health at the level of two Health Zones namely Kikimi and Kingabwa in the city of Kinshasa as part of the response against Covid-19. Our activities included training and awareness on covid-19 preventive measures. These 2 health zones also benefited from the donations of equipment in hygiene material.

  broken image

  STOP COVID-19 IN AFRIKA / JINJA, OEGANDA

  • In april 2020 lanceerde GERA-Uganda het COVID-19 Socio-Economic Response Project (CSERP) in Masese-3 Village, een sloppenwijk in Jinja City. Als gevolg van de COVID-19 pandemie was CSERP gericht op de meest kwetsbare stedelijke armen (vrouwen, kinderen, HIV/AIDS-patiënten en gehandicapten). Voedselhulp: Vrijwilligers van GERA-UGANDA hebben in april 2020 voedsel uitgedeeld aan de meest kansarme gezinnen in Masese-3 Village.
  • Thuisbezoeken voor psychosociale ondersteuning: Nadat de regering de bewegingsbeperkingen had versoepeld, begonnen GERA-UGANDA-vrijwilligers met het bezoeken van gezinnen die te maken hebben met gendergeweld, ouderen en vrouwen aan het hoofd van een gezin in de sloppenwijk Masese-3.
  • Communicatie over gendergerelateerd geweld: GERA Uganda gebruikte communicatie op gemeenschapsniveau om de doelgemeenschappen bewust te maken van gendergerelateerde boodschappen. Om COVID-19-gerelateerd huiselijk geweld te bestrijden, heeft het Bureau van de voorzitter van de lokale raad 1 gemeenschapsgerichte bemiddelingsstructuren voor huiselijk en gendergeweld opgezet.
  broken image

  PROJECT MOEDERSCHAP AFRIKA / LOUDA, BURKINA FASO

  Sinds 2018 zijn enkele ziekenhuizen in Burkinabe Faso gesloten vanwege de oorlog. Slechte infrastructuur maakt kraamzorg moeilijk voor de weinigen. Louda ligt in het plattelandsdistrict Boussouma in de provincie Samentenga, in het noorden van Burkina Faso. De GERA heeft in mei 2020 het kraam- en apotheekdepot opgeknapt om de toegang van vrouwen tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten te verbeteren.

 • PRESENTIE

  België, Burkina Faso, Burundi, Tsjaad, Ivoorkust, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Frankrijk, Guinee, Liberia, Mali, Nigeria, Niger, Kenia, Oeganda, Verenigde Staten van Amerika.