• OVER ONS

   

 • Onze missie

   

  Wij zijn er om met innovatie en toewijding, maar met waardigheid en in de kortst mogelijke tijd, te reageren en elementaire levensreddende diensten te verlenen.

   

  GERA REAGEERT, HERVORMT EN REDT LEVENS!

  Onze visie

   

  Een samenleving in staat stellen effectief om te gaan met rampen en tegelijkertijd haar capaciteit voor duurzaamheid op lange termijn verbeteren door de burgers te betrekken bij een interactieve langetermijnvisie op de veerkracht van de gemeenschap.
 • broken image

  Werkt aan het behoud van de waardigheid van het leven.

  broken image

  Programma's voor mensenrechten en belangenbehartiging om personen en samenlevingen mondiger te maken.

 • broken image

  Streeft naar empowerment van vrouwen.

  broken image

  Respecteert en ondersteunt het humanitair recht.

  broken image

  Streeft ernaar haar missie te vervullen door

  te werken met nationale expertise.

 • Een van onze kernovertuigingen als humanitaire groep is dat ieder mens recht heeft op bescherming en hulp bij rampen en conflicten. Om ervoor te zorgen dat mensen in al hun basisbehoeften kunnen voorzien.

  Als humanitaire organisatie garandeert GERA dienstverlening aan alle individuen, ongeacht leeftijd, cultuur, geslacht, afkomst, politieke overtuiging of ras.

 • Wanneer het nodig is, is GERA van toepassing op iedereen, medische hulp, sociaal-economische ontwikkeling en algemene vooruitgang.

  GERA stelt de getroffen bevolking centraal in haar humanitaire inspanningen, geeft hen directe hulp en voorziet in hun behoeften.

  Een bevestiging van de humanitaire imperatief is de stelling van GERA dat onze humanitaire acties boven alles gaan, en dat noodsituaties nooit mogen leiden tot menselijk lijden.
 • broken image

  WAT WIJ DOEN

   Wij zijn aanwezig in 14 landen over de hele wereld om onze visie uit te voeren, namelijk samenlevingen in staat stellen om effectief om te gaan met catastrofale gebeurtenissen en tegelijkertijd hun capaciteit voor duurzaamheid op lange termijn verbeteren door burgers in staat te stellen om op lange termijn en op interactieve wijze te kijken naar de veerkracht van de gemeenschap. Wij maken dit alles mogelijk dankzij de hulp van onze partners en individuen wier harten zijn afgestemd op de behoeften van degenen die het slachtoffer zijn van oorlog, armoede en het gebrek aan mogelijkheden om zelf te groeien en te bloeien. Wij trainen en verbeteren de leiderschaps- en managementvaardigheden van onze medewerkers.
 • Wij helpen mensen die net beginnen en mensen die al op een hoog niveau staan in hun loopbaanontwikkeling, evenals mensen in het midden van hun carrière. Diversiteit betekent alle sollicitanten met respect behandelen, hen gelijk behandelen en iedereen gelijke kansen geven Wij werken samen met andere lokale en nationale niet-gouvernementele organisaties om onze capaciteit voor het reageren op noodsituaties te vergroten. Onze samenwerking met internationale ngo's helpt ons onze doelstellingen te bereiken om te reageren op de crises die zich voordoen in noodsituaties.

 • broken image

  WAAROM BIJ ONS WERKEN

  GERA wordt gerund door vrijwilligers die niets liever willen dan de wereld elke dag opnieuw zien genezen. Er is geen betere oplossing dan te beginnen met een hand uit te steken om mensen te helpen die dat nodig hebben, als u een passie deelt om een verschil te maken. De meeste impact kunt u hebben door het leven van mensen te veranderen, die op hun beurt het leven van anderen kunnen veranderen. Samen kunnen wij lokale samenlevingen en gemeenschappen helpen adequaat te reageren op hun noodsituaties en hun veerkracht te behouden.
 • WAT WIJ GELOVEN

  broken image

  GERA reflecteert op uw eigen innerlijke waarden.

  broken image

  Vrijwilligerswerk en donaties zijn geweldige manieren om de liefde te herdenken.

  broken image

  Het steunen van GERA is een kans om iets terug te geven.

  broken image

  Helpt respect te verdienen

 • ONZE DOELSTELLINGEN

  Het hoofddoel van GERA is enerzijds te voorzien in behoeften die het menselijk leven in gevaar brengen en anderzijds hoop en passende zorg te bieden aan de meest kwetsbare of kansarme bevolkingsgroepen, waarbij hun mensenrechten worden gewaarborgd en hun waardigheid wordt gerespecteerd. Basisgezondheidszorg van goede kwaliteit bieden, om bij te dragen tot de sociaaleconomische ontwikkeling van de meeste bevolkingsgroepen in precaire situaties overal ter wereld.

  broken image
 • KOM BIJ ONS!

  GERA REAGEERT, HERVORMT EN REDT LEVENS!